TEENUSED

Õhk-vesi soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus.
Katlamajade ja soojusõlmede paigaldus ja hooldus.
Maakontuuride paigaldus.
Maasoojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus.
Pelletikatlamajade müük, paigaldus ja hooldus.
Päikesekütte süsteemide müük, paigaldus ja hooldus.
Radiaator – ja põrandakütte süsteemide müük, paigaldus ja hooldus.
Seadme rikke otsing.
Tahkeküttekatelde müük, paigaldus ja hooldus.
Ventilatsiooni müük ja paigaldus.
Sisekanali paigaldus ning välistrasside rajamine sh. vajamineva materjali müük.
Septikute müük ja paigaldamine.
Kesktolmuimejate müük ja paigaldamine.
Sanitaartehnika müük ja paigaldamine.